Похвално слово за Пасха

Св. Иоан Златоуст

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено,
нека се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение,
което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род,
и Своята премъдрост в изкупването му от вечна погибел,
и Своята сила над враговете на нашето спасение!

Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти,
нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! [Мат.10:10, 20:1-8].

 

Който е работил още от първия час,
нека получи днес своята справедлива заплата!


Който е успял да дойде подир шестия час,
нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо!


Който е пропуснал и деветия час,
нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън!


Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час,
нека и той да се не бои от своето закъснение,
понеже Домовладиката е великодушен и щедър - приема последния като първия,
успокоява дошлия в единадесетия час така,
както потрудилия се още от първия час:
първия удовлетворява със заслужена награда,
последния милва по снизхождение;
на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост;
добрите дела приема с радост, намерението целува с любов;
делата цени и добрите разположения хвали!

Затова всички влезте в радостта на своя Господ!
И първи, и последни, приемете своята награда!

Богати и бедни, заедно ликувайте!

Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирно тържество!

Постили и непостили, възвеселете се сега!
Трапезата е богата: наситете се всички от нея!
За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец:
никой да не излезе гладен!

Всички се насладете от този пир на вярата,
всички се възползвайте от богатството на благостта!

Никой да не оплаква своята бедност,
понеже царството небесно е отворено за всички!


Никой да не плаче за греховете си,
понеже изгря прощение от гроба на Спасителя!


Никой да не се бои от смъртта,
понеж
e Спасовата смърт ни освободи от нея!

 

Изтреби смъртта овладяният от смъртта Жизнодавец.
Слезлият в ада плени ада, който се огорчи,
когато вкуси плътта Му. Като предсказа това преди столетия, пророк Исаия пише:
"Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си!"

Огорчи се, защото биде обезсилен!

Огорчи се, защото биде посрамен!

Огорчи се, защото бе умъртвен!

Огорчи се, защото бе провален!

Огорчи се, защото е окован!

Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога;  
прие земя,   а в нея намери небе;
прие, което виждаше,   а се натъкна на онова, което не виждаше!

 

"Де ти е,  смърте,  жилото ?           Де ти е,  аде,  победата?"
 [Ос. 13:14,
Koр. 15:55]
Възкръсна Христос и ти биде повален!

Възкръсна Христос и паднаха демоните!

Възкръсна Христос и се радват ангелите!

Възкръсна Христос и живот се въдвори!

Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба,
защото Христос, Който възкръсна из мъртвите,
"за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20).

Той пръв възкръсна като Глава,
а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние,
Неговите членове!

Нему слава и държава (владичество) во веки веков!
Амин!