Календар  на  почивните  дни  за  религиозните  общности  2007

 

 

 

Празниците на Католическата църква у нас са:
9 април - вторият ден от Възкресение,
29 юни - Св. св. Апостоли Петър и Павел,
1 ноември - Вси Светии,
8 декември - Безскверното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува:
12 и 13 октомври - Рамазан байрам,
20 и 21 декември - Курбан байрам.
     

За религиозната общност на евреите празниците са:
3 април - Песах,
13 септември - Рош Ашана,
22 септември - Йом Кипур,
на 27 септември - Сукот.
     

Арменската апостолическа православна църква ще празнува:
5 и 6 януари - Бъдни вечер и Рождество Христово,
15 февруари - Сурп Вартананк,
8 април - Великден,
9 април - Задушница.
     

Празничните дни за обществото "Бяло братство" са:
22 март - Ден на пролетното равноденствие,
12 юли и 19 август - Съборните дни,
27 декември - Денят на кончината на Учителя.
     

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват четири съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тях.     

Празници за Бахайската общност са:
21 март - "Ноу-Руз" (Бахайска Нова година),
21 април - празник "Резван",
23 май - Обявяване мисията на Баб,
12 ноември - Рождението на Бахаулла.

Празници за обществото за Кришна съзнание са:
3 март - Гаура Пурнима,
27 март - Рава Навами,
1 май - Нарасимха Уътурдаши,
23 и 24 юни - Ратха Ятра,
4 септември - Кришна Джанмащами.
     

Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват:
18 февруари - първия ден от Новата година,
31 май - Паранирвана (просветлението на Буда),
18 юли - Първото завъртане на колелото на Дарма (първи поучения на Буда Шакиямуни),
3 ноември - слизането от небесата на Буда Шакиямуни.

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 2 април.     

За празници на Съюза на евангелските петдесятни църкви у нас са определени 11 и 12 юни - Петдесятница и Свети дух.     

11 май като Ден на Св. Св. Кирил и Методий - покровители на Европа, ще отбележи Християнската вселенска и апостолска църква.

 

zu:
Bulgarische Gesellschaft