Входът Господен
в Иерусалим

 

 

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.

Entry of Our Lord, God, and Savior into Jerusalem

 

Palm Sunday

 

 

Евангелски синопсис:
Лук.19:29-44

Мат. 21:1-11
Марк 11:1-11
Иоан 12:12-19

 Тропар, глас 4:
Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш,
сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот
и като пеем, викаме: Осанна във висините!
Благословен е, Който иде в името Господне!

Кондак, глас 6:
Носен на небесата върху престол, а на земята върху осле,
Христе Боже,
прие хвала от ангелите и прослава от децата, които Ти викаха:
Благословен си Ти, Който дойде да призовеш Адама.

Тропар, глас 1:
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя,
из мертвих воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и ми яко отроци победи знамения носяще,
Тебе победителю смерти вопием:
осанна вишних, благословен грядий во имя Господне.

Малките деца познали Твореца си -а непокорните бащи питали:
кой е Този?
Младото поколение възпявало Бога - а застарелите в зло питали: кой е Този?

Гръдните деца проповядват за Бога - а възрастните богохулстват ! Отрочетата благочестиво отправят свещена хвала, а безбожните иери нечестиво негодуват !
0,
жестоки човеци, които се мислите за праведници, обърнете сърцата си към своите деца и от тях се поучете за тайните Божии !

Защо Вие при блясъка на слънцето обичате тъмнината?
Защо замисляте война против мира, който нищо не може да смути?


Ако Вие сте верни синове на Сион. веселете се заедно с чедата си: нека благочестието на рожбите Ви бъде повод
към радостта и тържеството!

От тях се научете:
кой ги е научил на това,   кой ги е свикал,  
откъде е дошло това учение,
какво е това ново богословие и старо пророчество ? !

Обърнете сърцата си към радостта на децата;
не затваряйте очите си пред истината!

 

Влезте в радостта на Господа!
С всички тях  - деца  и  бащи -  нека и ние отправим хвала и кажем:
благословен е Идещият В име Господне !  
Осана на Давидовия Син !

Из слово на св. Иоан Златоуст