Нотирана Божествена литургия на Св. Иоан Златоуст,
изпратена от църковната община Св. Иоан Кръстител в Братислава.