Б Ъ Л Г А Р И Я     Данни за страната     Стопанство     Държава и правителство

Landkarte Bulgarien

България е една малка богата на природни дадености страна   с многовековна история и интересно бъдеще. Разположена на Балканския полуостров, тя същевременно е и една от  средноевропейските дунавски страни.

По нейното Черноморско крайбрежие  се простират слънчеви плажове.

Високите й  планини от алпийски тип: Рила, Пирин и Витоша - са с вечно заснежени  върхове а тучните поляни на Стара планина /Балкана/ и Родопите са постлани с лечебни билки и чудни цветя /много от тях балкански ендемити/.

Древната й история  и нейната религия определят България като неразделна част от Европа.

Географското й положение я прави  кръстопът между Европа и Азия, между областите на Дунав, Средиземно  и Черно море.

Четири основни европейски пътя минават през България.

Богата е българската земя! Благословена е с едно невъобразимо изобилие от минерални извори с лечебни свойства и плодородни  лозарски райони, запазили традициите на древното винопроизводство на най-добрите червени и бели вина.

Традиционно българите се нареждат измежду народите с най-висок образователен ценз. Това беше отново потвърдено от последното обширно  изследване на Европейския съюз.