БЪЛГАРИЯ        Стопанство

След смяната на комунистическото управление в Източна Европа  през 1989г. се разпадна и силно развитата й икономическата система. В нея България заемаше значително място със своята силно развита индустриализация и комуникации, в резултат на което  беше достигнала добро ниво на жизнен стандарт.

Бързото радикално отваряне на България за западната икономическа система и загубата на важни пазари на промишлена и селскостопанска продукция и партньори с индустриална  насоченост (напр. ГДР) доведе  в последните години на миналия 20 век до  крах на развитата й икономика и селско стопанство, което се разрасна до масова безработица и глад.

Последните две правителства допринесоха до известна промяна в тенденциите на развитие.

www.government.bg/Bulgarian/Bulgaria/Economy

<--ZURÜCK